Temeljem članka 17. Propozicija/Pravila natjecanja Premijer Lige RS BiH muška i ženska
konkurencija za natjecateljsku 2014/2015 godinu (u daljnjem tekstu Propozicije natjecanja),
a u svezi neodigrane utakmice 11 kola PLŽ između ŽRK VRBAS Banja Luka i HŽRK
GRUDE Autoherc Grude, dana 19.11.2014. godine, donosim slijedeću                        

O D L U K U

1. U skladu sa odredbama članka 91. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Propozicija
natjecanja, utakmica 11. kola PLŽ ŽRK VRBAS – HŽRK GRUDE Autoherc se
registrira službenim rezultatom 0:10. Ekipi ŽRK VRBAS se oduzima 1 (jedan) bod
od sveukupno osvojenih bodova.
2. U skladu sa odredbama članka 17., članka 19., članka 22. i članka 92. Propozicija
natjecanja, te temeljem članka 69. Stegovnog pravilnika RS BiH, ŽRK VRBAS se
kažnjava novčanom sankcijom od 300 (tri stotine) KM.
3. U skladu sa odredbama članka 17., članka 19., članka 22. i članka 92. Propozicija
natjecanja, te temeljem članka 35. Stegovnog pravilnika RS BiH, gospodin Živko
TRIVUNOVIĆ se kažnjava zabranom obnašanja službene dužnosti u rukometnom
sportu u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Početak trajanja izrečene mjere zabrane se
smatra datum službene objave ove odluke.
RUKOMETNI SAVEZ BiH
HANDBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PREMIJER LIGA ŽENE
Blajburških žrtava 17 L3. 88000 MOSTAR
Tel/fax: 036 34 78 70, mobil: 063/347-067; e-mail: rukometni.savez-hb@tel.net.ba
 4. Temeljem pisanih izvješća službenih osoba (nadzornik, suci), a u skladu sa
odredbama članka 35. i članka 110. Propozicija natjecanja, ŽRK VRBAS se
kažnjava novčanom sankcijom od 200 (dvije stotine) KM.
5. U skladu sa odredbama članka 102. Propozicija natjecanja, sve izrečene novčane
sankcije ŽRK VRBAS je obvezan uplatiti na žiro račun RS BiH u roku od 4 (četiri)
dana od dana objave ove odluke.
O b r a z l o ž e n j e:
Dana 09.12.2014. godine u skladu s obvezama definiranim člankom 35. Propozicija
natjecanja, ŽRK VRBAS pisanim putem (dokaz: izvornik e-mail 09.12. PM 4:05,
potpisan gosp. Rade Unčanin, obavještava gostujuću momčad HŽRK GRUDE te
Voditelja natjecanja o terminu odigravanja utakmice planiranom za NEDJELJU
14.12.2014. godine u 18 sati u dvorani Farma Prom. Ovaj predloženi termin je u
suprotnosti sa jasno utvrđenim mogućim terminima definiranim članom 10. Propozicija
natjecanja. Bez ikakve intervencije, istog dana, ŽRK VRBAS (dokazi: izvornik e-mail
09.12. 06.09. PM, potpisan gosp. Rade Unčanin) šalje ispravak termina utakmice ŽRK
VRBAS – HŽRK GRUDE Autoherc gostujućoj momčadi i Voditelju natjecanja, gdje uz
ispriku (izvinjenje) i obrazloženje da je došlo do pogreške, obavještava o odigravanju
iste utakmice u terminu SUBOTA 13.12.2014. godine u 18:00 sati. U skladu sa
odredbama Propozicija natjecanja i sa urednom najavom organizatora, Voditelj
natjecanja objavljuje putem službenog glasila (web stranica RS BiH) službenu
nominaciju i obvezujuće termine odigravanja utakmica 11 kola PLŽ.
Dana 11.12.2014. godine HŽRK GRUDE Autoherc pismenim putem (dokaz: izvornik email
11.12.2014. AM 10:44 potpisan od g-đa Ana Marija Šimić – tajnik) Voditelju
natjecanja prosljeđuje upućeni odgovor na molbu ŽRK VRBAS o ponovnoj promjeni
termina odigravanja utakmice, u kojem odgovaraju da nisu u mogućnosti prihvatiti novi
prijedlog (NEDJELJA 14.12.2014. godine u 17:00 sati) zbog ranije preuzetih obveza.
NAGLAŠAVAM, da nitko ni na kakav način, niti usmeno niti u bilo kojem obliku
pismeno, se nije obratio Voditelju natjecanja sa bilo kakvom zamolbom ili pak
zahtjevom za promjenu službeno objavljenog datuma i termina utakmice od 09.12.2014.
godine.
Sagledavajući i uvažavajući sve nepobitne činjenice, evidentno je da je ŽRK VRBAS kao
domaćin i organizator predmetne utakmice, postupio protivno vrlo jasnim i decidnim
odredbama članka 10. i članka 81. Propozicija natjecanja, što je za posljedicu imalo
donošenje ovakve odluke.
Pouka o pravnom lijeku:
U skladu sa člankom 88. Propozicija natjecanja, nezadovoljna strana ima pravo žalbe
drugostupanjskom organu – Natjecateljskom povjerenstvu RS BiH u roku od 8 (osam) dana
od datuma objave prvostupanjske odluke, uz ispunjenje svih preduvjeta definiranih
člankom 88. i člankom 89. Propozicija natjecanja.

Comments

0