Na izvanrednom sastanku Upravnog odbora HŽRK Grude Autoherc razmtrana je informacija o okolnostima odlaska ekipe na završni turnir KUP-a BiH u Prijedor.Nakon rasprave su doneseni slijedeći zaključci:

 1.Da su postupci,ponašanje i izjave za medije voditelja natjecanja za KUP Bosne i Hercegovine Halila Škaljića i glavnog tajnika RS BiH Smaje Karačića,a u vezi  održavanja završnice KUP-a BiH za rukometašice,doveli do ugrožavanja sigurnosti rukometašica našeg kluba,do velikog nezadovoljstva i frustracija roditelja naših rukometašica i grudske javnosti te do stavljanja u neravnopravan položaj našeg kluba u odnosu na ostale sudionike završnice KUP-a  BiH.

Ovakav zaključak je utemeljen na činjici da je odluka o otkazu natjecanja objavljena dana 16.05.2014. godine oko 21 sat,a da nije bilo nikakvih razloga da se takva odluka ne donese puno prije ,tj prije polaska naše ekipe prema Prijedoru(16.05.2014.u 14.00 sati).Sve informacije tijekom jutra 16.05.2014. kao i prognoze ukazivale su da se vremenska situacija neće poboljšati u narednih 24 sata.

Usprkos tome,voditelj natjecanja Halil Škaljić nam je u više navrata,a zadnji put 20 minuta prije našeg polaska tj u 13.40 sati, izričito tvrdio da će natjecanje biti održano po ranije utvrđenoj satnici,da nema govora o odgodi,da se to neće dogoditi i da mi možemo krenuti na put prema našem planu.

Na naša upozorenja da se ne bi smjelo dogoditi da ekipa krene na put pa da onda dodje do otkaza natjecanja,voditelj natjecanja Škaljić je bio izričit da se to neće dogoditi i da mi možemo krenuti po planu tj odmah.Isto tako je rekao da je on kao voditelj natjecanja u kontaktu sa svim sudionicima i organizatorima natjecanja  te da garantira za to da ne može i nema razloga da  dođe do odgode.

Nakon toga njegov prvi i jedini poziv bio je u 20.25 minuta kad smo već bili u blizini Pijedora,kad nam je priopčio da se natjecanje otkazuje i da je odluku o otkazu donio glavni tajnik RS BiH  Smajo Karačić.

 2.Da izjavu za medije glavnog tajnika RS BiH Smaje Karačića kojom se u ime RS BiH obratio javnosti a koja glasi:

“Donio sam odluku da se odloži završni turnir KUP-a za rukometašice. Situacija u čitavoj državi je alarmantna, te sam odlučio da se KUP odgodi. Možda će biti i onih kojima se ova odluka neće dopasti, no zaista nisam imao izbora jer je nedopustivo da mlade rukometašice putuju u Prijedor po ovakvim uvjetima”,

 osuđujemo i smatramo krajnje uvredljivom,tendencioznom i diskriminiraućom za naš klub i da ona pokazuje da on naše rukometašice i naš klub ne smatra dijelom RS BiH u ime kojeg se obratio javnosti.

Glavni tajnik Karačić je dao ovu izjavu svjestan i upoznat sa činjenicom da je ekipa HŽRK Grude Autoherc u trenutku davanja izjave i donošenja njegove odluke već 8 sati bila na putu ka Prijedoru,pa se očito ova izjava ne odnosi na naš klub.

Odluka koju je donio glavni tajnik RSBiH(ne ulazeći  u to na osnovu kojih ovlasti ) je objavljena 16.05.2014. oko 21 sat  iako je „situacija u čitavoj državi bila  alrmantna“jednako tako  i puno prije toga,a i najave su bile da će se još pogoršavati.

On odluku ne donosi prije polaska naše ekipe za koji je znao(14.00 sati),nego čeka da dodjemo do siituacije da ne možemo ni naprijed ni nazad i tada pokazuje svoju „brigu za mlade rukometašice“.Pitamo se koje i čije mlade rukometašice?Što su,tko su i čije su ove djevojke iz Gruda?Očito da one nisu predmet „brige“ glavnog tajnika Karačića.Očito da se njegova izjava ne odnosi na naš klub…Zašto ???

Količina brige za naše rukometašice se najbolje može vidjeti iz činjenice da se tijekom  našeg cijelog putovanja,boravka u Prijedoru i povratka u Grude ,glavni tajnik kao ni voditelj natjecanja nisu NITI JEDNOM javili našoj ekipi niti upitali bilo što u vezi sigurnosti,stanja,eventualnih problema na putu  i td.

 

3.Da se IO RS BiH odmah obavijesti o svim detaljnima vezanim za ovakav odnos prema našem klubu i da se traži zaštita prava našeg kluba i osiguravanje ravnopravnosti u odnosu na druge klubove,te da se poduzmu odgovarajuće mjere protiv odgovornih osoba.

                                                                                                             Predsjednik HŽRK Grude Autoherc

                                                                                                                     Zoran Trlin

Comments

0